FRANCHISING

VAD INNEBÄR FRANCHISING?

Franchising innebär i korthet att någon som äger ett framgångsrikt affärskoncept, hyr ut rätten att använda affärskonceptet och varumärket till andra företagare. Det är ett långsiktigt samarbete som styrs av franchiseavtal. Franchising är med andra ord en säljrätt och den tillämpas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster och/eller service förekommer.

Franchising är framför allt ett företagsekonomiskt begrepp. Franchisegivaren har dokumenterat sitt affärskoncept i handböcker och delar med sig av sina erfarenheter för att stärka marknadsföringen av sina varor eller tjänster och för att växa geografiskt och storleksmässigt. Franchisetagaren får rätten att mot ersättning arbeta under franchisegivarens namn och kännetecken för att sälja varor eller tjänster och skapa en livskraftig rörelse.

Franchisetagaren driver sitt eget företag och är i allmänhet ägarmässigt helt oberoende från franchisegivaren. En franchisetagare driver sitt företag med samma affärsrisk, och möjlighet, som företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och fungerande affärskoncept. Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla erfarenheter och får fortlöpande rådgivning och support.

När man blir franchisetagare är det vanligt att man betalar ett engångsbelopp till franchisegivaren och att man sedan löpande betalar en så kallad franchiseavgift som ofta är en procentsats av hur mycket man säljer i företaget. För dig som handlar varor eller köper tjänster är det nästan omöjligt att se om kedjebutiken eller företaget som du handlar av är ett franchiseföretag eller inte.

FRANCHISING BYGGER PÅ FÖRDELNING AV UPPGIFTER

Ett franchisekontrakt sluts mellan två parter med syfte att var och en, tack vare detta samarbete, ska erhålla bästa resultat. De olika uppgifterna som måste utföras för detta mål, måste fördelas mellan de båda parterna. Franchisegivaren åtar sig de uppgifter som bäst kan utföras i stor skala. De uppgifter som lämpar sig bäst att utföra i mindre
skala på den lokala marknaden, tar franchisetagaren hand om.

VARFÖR ANVÄNDER MAN FRANCHISING?

För det företag som vill expandera erbjuder franchising ett ofta oöverträffat alternativ till expansion med exempelvis egna butiker eller säljkontor.

FRANCHISEGIVARE

Franchisegivare är ett företag som skapat ett framgångsrikt affärskoncept eller som förvärvat rättigheterna till ett sådant via licens eller på annat sätt. Företaget förfogar över de immaterialrätter, främst de varumärken som är knutna till verksamheten och upplåter dessa till en fristående företagare mot ersättning.

 • Den blivande franchisegivaren kan vara ett relativt nystartat företag som efter att ha drivit en eller ett par framgångsrika egna driftsenheter (filialer) något eller några år vill expandera verksamheten geografiskt med hjälp av franchising.
 • Det kan också handla om företag som sedan länge driver ett större antal filialenheter och som önskar antingen konvertera vissa enheter till franchising eller expandera verksamheten på detta sätt.
 • Det kan även handla om företag som vill förändra mer eller mindre lösligt sammanhålla återförsäljarkedjor till mera kraftfullt sammanhållna organisationsstrukturer.
 • Slutligen kan det handla om någon kedjecentral som representerar frivilligt samverkande driftsenheter (detaljistkooperativ) som önskar omvandla kedjan till franchising.

Några exempel på uppgifter som åligger franchisegivaren är:

 • Söka efter nya (och bättre) leverantörer
 • Hålla sortimentet aktuellt
 • Sköta om reklam på riksplanet: tidningar, mässor, etc.
 • Ta fram, utge och sprida kataloger
 • Ha centralt lager (för snabba leveranser)
 • Informera och utbilda franchisetagaren och personalen
 • Kontinuerlig överföring av know-how

FRANCHISETAGARE

FRANCHISE SOM FÖRETAGSSKOLA

Någon bättre företagsskola eller något bättre sätt att starta ett eget företag än med hjälp av ett seriöst franchiseföretag finns knappast. Den nye företagaren får med köpet av en franchise ett utprovat och färdigt affärskoncept där det finns fungerande marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar, administrativa rutiner, system för ekonomirutiner, utbildning och handledning.

ÄR ALL FRANCHISE BRA?

En blivande franchisetagare måste ta ställning till om det franchisekoncept man är intresserad av verkligen är bra. Alla franchisekoncept är nämligen inte bra, lika lite som att alla produkter, lokaler och anställda inte är bra. Du måste utvärdera även en franchise. De företag som är Fullvärdiga medlemmar i Svensk Franchise har förbundit sig till att följa de Europeiska Etiska reglerna och är granskade av Svensk Franchise styrelse.

VILL DU BLI FRANCHISETAGARE?

Franchise är en företagsform som växer allt mer i Sverige. Vi tror att det beror på att franchise, på ett unikt sätt, kombinerar balansen mellan friheten att vara egen företagare och tryggheten att jobba med en beprövad affärsidé.
Att vara franchisetagare innebär att du driver ditt eget företag, precis som vilken annan företagare som helst, men att du samtidigt har stöd i utbildning, marknadsföring, produktutveckling och annan support från din franchisegivare. För detta betalar du en avgift som varierar mellan de olika kedjorna. Gemensamt är dock att både du och din franchisegivaren alltid är intresserade av att ditt företagande skall bli så framgångsrikt som möjligt.

Några exempel på uppgifter som åligger franchisetagaren är:

 • Sköta om kundkontakter och försäljning
 • Skapa en atmosfär som är gynnsam för försäljningen
 • Välja lämpliga medarbetare
 • Disponera över ett tillräckligt och välsorterat lager
 • Leda verksamheten effektivt

Mer information om franchise hittar ni här:  www.franchiseconnection.se

logo

Här hittar du inredningsdetaljer för hemmets alla rum. Vi älskar att dela vår passion för design och inredning med dig – att inspirera, vägleda och hjälpa dig. Därför ser vi fram emot att hälsa dig välkommen till vår fysiska butik i Västra Hamnen i Malmö.

KONTAKT

ScandInterior

+46(0)40-6858787

E Post

info@scandinterior.com

SCANDINTERIOR - 2021 all rights reserved Design and development logo